Pierwszy rok działalności Spółdzielni Socjalnej Komunalka Rzgów

Informacja prasowa z dn. 3.07.17 r.
Nr sprawy:
BZ.0520.55.2017
Autor: Marta J. Bagrowska – Powiatowy rzecznik prasowy

 

Minął pierwszy rok działalności Spółdzielni Socjalnej Komunalka Rzgów.

 

Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów powstała z inicjatywy i w partnerstwie powiatu konińskiego oraz gminy Rzgów. Jest drugim podmiotem ekonomii społecznej w naszym powiecie, którego założycielami są dwie jednostki samorządu terytorialnego.

Władze powiatu konińskiego są zainteresowane wspieraniem idei ekonomii społecznej – mówi Stanisław Bielik starosta koniński – każda inicjatywa stwarzająca osobom wykluczonym szansę powrotu na rynek pracy jest cenna, a zwłaszcza gdy dodatkowo wspiera je w rozwoju osobistym i społecznym.

Ważny moment w życiu spółdzielni miał miejsce 7 września ubiegłego roku. W tym dniu odbyło się pierwsze Zebranie Członków Założycieli, podczas którego uchwalono statut spółdzielni oraz powołano jednoosobowy zarząd – prezes Iwonę Maciejewską.

Na wydatki inwestycyjne oraz te związane z obsługą bieżącej działalności, samorządy założycielskie pozyskały 172 500,00 zł z Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. Środki te przede wszystkim umożliwiły zakup profesjonalnego sprzętu, tj. dwóch  pojazdów komunalnych (śmieciarek) oraz busa.

Zgodnie z założeniami statutowymi, podstawowym profilem działania podmiotu są prace związane z gospodarką komunalną, a głównie odbiór odpadów od mieszkańców gminy Rzgów. Zakres działalności spółdzielni obejmuje również usługi porządkowe, utrzymanie terenów zielonych, usługi kurierskie, a nawet opiekę nad osobami starszymi i dziećmi.

Spółdzielnia bardzo rozwinęła się w ciągu roku – mówi jej prezes Iwona Maciejewska – poza odbiorem odpadów od mieszkańców naszej gminy, świadczymy na jej terenie usługi kurierskie, a także realizujemy zlecenia porządkowe (zbieranie śmieci z poboczy i rowów) w czterech gminach, a w dwóch – świadczymy usługi polegające na wykaszaniu poboczy. Przeszkoliliśmy już pracowników do przeprowadzania oprysków wzdłuż chodników
i zamierzamy też doposażyć spółdzielnię w dodatkowy sprzęt, m.in.
wykaszarkę bijakową, ciągnik oraz zagęszczarkę do kładzenia kostki chodnikowej – dodaje prezes.

W Spółdzielni Socjalnej Komunalka Rzgów obecnie znajduje zatrudnienie 8 pracowników. Wszystko jednak wskazuje na to, że powinno się ono zwiększyć. Podmiot od roku podejmuje działania zwiększające jego konkurencyjność na rynku oraz gwarantujące klientom wysoką jakość usług.
W najbliższej przyszłości Komunalka Rzgów planuje rozszerzyć swoją działalność
o usługi budowlane, wykończeniowe i elektryczne.

 

Żródło: Rzgów. Spółdzielnia socjalna założona przez powiat ma już rok

 

Kontakt

Samochód - kontakt Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów

Rzgów Drugi 5B
62-586 Rzgów

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
tel. 882 621 404
biuro@komunalkarzgow.pl

Jesteśmy częścią grupy:
Pierwszy rok działalności Spółdzielni Socjalnej Komunalka Rzgów - Komunalka Rzgów
spoldzielnie.org