Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów jako dobra praktyka!

Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów jako dobra praktyka!

W dniu 29.09.2022r. w naszej Spółdzielni odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, która miała na celu zaprezentowanie zainteresowanym podmiotom jednych z najlepszych przykładów kooperacji wielkopolskich samorządów i podmiotów ekonomii społecznej.

Podczas spotkania Prezes Spółdzielni Socjalnej Komunalka Rzgów Pani Iwona Maciejewska przedstawiła historię powstania spółdzielni, proces jej rozwoju, ofertę naszych usług, a także teoretyczną jak i praktyczną stronę funkcjonowania spółdzielni jako podmiotu ekonomii społecznej. W spotkaniu uczestniczyła także Zastępca Wójta Gminy Rzgów Pani Lucyna Wrzyszczyńska, która opowiedziała o współpracy naszej spółdzielni z jednostką samorządu terytorialnego.

Jesteśmy dumni, że to właśnie nasza spółdzielnia została zarekomendowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych jako dobra praktyka realizacji zadań publicznych i służy za przykład dla innych podmiotów ekonomii społecznej.

Mamy nadzieję, że przekazana podczas spotkania wiedza będzie inspiracją dla działań samorządowych i pozarządowych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Samochód - kontakt Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów

Rzgów Drugi 5B
62-586 Rzgów

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
tel. 882 621 404
biuro@komunalkarzgow.pl

Jesteśmy częścią grupy:
Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów jako dobra praktyka! - Komunalka Rzgów
spoldzielnie.org