Zebranie założycielskie naszej spółdzielni

Zebranie założycielskie naszej spółdzielni

Zanim Spółdzielnia Socjalna „Komunalka” Rzgów została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło 19 września 2016 roku, odbyło się pierwsze zebranie członków nowej kooperatywy.

Członkami założycielami „Komunalki”, z których każdy ma połowę udziałów, są Powiat Koniński i Gmina Rzgów, reprezentowane 7 września na zebraniu założycielskim przez starostę Stanisława Bielika i wójta Grzegorza Matuszaka.

Po podjęciu uchwały o utworzeniu Spółdzielni Socjalnej „Komunalka Rzgów” przyjęto statut nowej jednostki i ustalono, że zarząd sprawowała będzie jednoosobowo prezes kooperatywy Iwona Maciejewska.

Głównym zadaniem spółdzielni będzie odbiór odpadów od mieszkańców gminy, a poza tym: utrzymanie terenów zielonych, usługi porządkowe, kurierskie, opieka nad osobami starszymi i dziećmi. Wygranie przetargu na te usługi było możliwe, dzięki zastosowaniu przez Gminę Rzgów klauzuli prospołecznej.

Zatrudnienie znajdą w niej osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Na siedzibę Spółdzielni przeznaczono lokal socjalny w Osieczy Drugiej 15a.

 

Kontakt

Samochód - kontakt Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów

Rzgów Drugi 5B
62-586 Rzgów

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
tel. 882 621 404
biuro@komunalkarzgow.pl

Jesteśmy częścią grupy:
Zebranie założycielskie naszej spółdzielni - Komunalka Rzgów
spoldzielnie.org