O współpracy z ministerstwem

Na zaproszenie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzięliśmy udział w roboczym spotkaniu na temat opracowania programu współpracy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Skorzystaliśmy z zaproszenia na to spotkanie, które odbyło się 18 września 2020 r. w formie wideokonferencji, bowiem dało nam to okazję do udziału w dyskusji na temat celów oraz zadań priorytetowych MRPiPS, jakie miałyby zostać wskazane w wymienionym wyżej programie. Rozmowa dotyczyła również oczekiwań organizacji pozarządowych wobec współpracy pomiędzy Ministerstwem i NGO oraz ujęcia ich w tym dokumencie.

Kontakt

Samochód - kontakt Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rzgów

Rzgów Drugi 5B
62-586 Rzgów

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
tel. 882 621 404
biuro@komunalkarzgow.pl

Jesteśmy częścią grupy:
O współpracy z ministerstwem - Komunalka Rzgów
spoldzielnie.org